Stavební a zednické práce Plzeň
stavební práce, zednícké práce, hydroizolace

Fasády a zateplení

Realizujeme zateplení fasád rodinných domu, bytových domů, plochých střech, krovů a ostatních objektů. Jsme registrovaní jako odborní dodavatelé v programu Zelená Úsporám.

Materiály pro zateplování staveb odebíráme od významných výrobců na českém trhu. Vždy zaručujeme kvalitu dodaných výrobků a rádi poradíme s výběrem vhodného materiálu či systému.

Ceny zateplení řešíme individuálně dle rozsahu, pracnosti a použitých materiálů í v letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla. Jsme zaregistrování v programu ZELENÁ ÚSPORÁM jako odborný dodavatel zateplovacích systémů. Dále vlastníme certifikáty na zateplovací systémy ETICS. Nejrozšířenější metodou vnějšího zateplení je zateplení kontaktními systémy (KZS, VKZS), především díky jeho efektivitě a nízké ceně.

Proč Zateplit  -> Snížení nákladů na vytápění

• Investice do snížení energetické náročnosti budovy je výhodná a trvalá.
• Pokud zateplíme obvodovou stěnu z plných cihel tloušťky 0,45 m (součinitel prostupu tepla U=1,40 W/m2K) zateplovacím systémem s izolací z pěnového polystyrenu tl. 10 cm, získáme konstrukci s U=0,30 W/m2K.
• Orientační úspora energie na 1 m2 je pak:ΔE = (1,40 – 0,30)/3,25 = 0,34 GJ/rok
• Při ceně zemního plynu 457 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 155 Kč/m2.• Při ceně el.akumulační energie 648 Kč/GJ se jedná o roční úsporu 220 Kč/m2.
• Cena zateplení je cca 1 000 Kč/ m2. (10 cm izolantu tvoří 6-8% ceny!!!)
• Prostá návratnost do zateplení je tedy 6,5 roku pro zemní plyn resp. 4,5 roku pro akumulační el.energii.
• Ve skutečnosti se bude návratnost díky rostoucím cenám energií zkracovat.
• Pokud plánujeme opravu fasády bude návratnost investice do izolace ještě kratší (část nákladů na opravu fasády bychom vydali tak jako tak).

Nová Zelená Usporám 

Příjem žádostí v rámci 1. výzvy bude zahájen v srpnu 2013

Co potřebujete pro úspěšnou žádost o dotaci na zateplení:

1) Doložit odborný posudek zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí – projektové dokumentace a energetického posudku

Zřízení odborného posudku !!

v přípravě 

Obecné informace k dotaci :

V programu Nová zelená úsporám 2013 je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Pokud domek nemá projektovou dokumentaci, je vhodné začít s průzkumy již dnes, aby bylo možné po spuštění programu zahájit projekční práce. Cena projektu od 20- 33 tisíc Kč včetně DPH.

 

Realizujeme zateplení fasád rodinných domů,zateplení bytových domů a střech v Plzeňském kraji.

Fotografie02661

Fasády a zateplení

Realizujeme zateplení fasád a střech s podporou programu zelená úsporám.


více o fasádách a zateplení

hydroizolace základu

Hydroizolace

Izolace proti vodě teras, plochých střech, izolace balkonů, spodních staveb a konstrukcí.


více o hydroizolacích

obrázek uvod pasivní dům

Úsporné domy

Realizujeme nízkoenergetické a pasivní rodinné domy. Realizace na klíč nebo v dílčích částech.


více o úsporných domů

Výstavba a rekonstrukce

Výstavba a rekonstrukce

Komplexní dodávky stavebních prací HSV+PSV. Realizace jako celek a v dílčích dodávkách.


více o výstavbě a rekonstrukcích